Voorwaarden

We geloven in de goedheid van mensen en houden zelf niet zo van regels en voorwaarden. Om van spullendelen.nl toch een plek te maken waar iedereen elkaar kan vertrouwen en zich veilig voelt, hebben we toch een aantal huisregels en voorwaarden opgesteld. Als je regels overtreedt zullen we je in de meeste gevallen eerst waarschuwen. Als je toch te ver gaat dan zullen we genoodzaakt zijn je account te verwijderen

Met het gebruik van deze website aanvaard je onderstaande regels en voorwaarden.

Huisregels

Iedereen heeft wel eens iets geleend of uitgeleend en kent de ongeschreven regels waar je je dan aan moet houden.

Toch vinden we het belangrijk dat er een aantal expliciete huisregels zijn, zodat iedereen bij spullendelen.nl veilig en onbezorgd spullen kan lenen en uitlenen.

We gaan er vanuit dat iedereen zich aan deze twee simpele regels houdt:

  1. Behandel de spullen die je leent alsof het je eigen spullen zijn
    De andere persoon vertrouwt je door zijn spullen aan je uit te lenen. Wees er zuinig op en zorg er goed voor. Als je iets krijgt dat vies is, maak het dan schoon en als het onderhoud nodig heeft, geef het dan eens een flinke onderhoudsbeurt, een kans om iets terug te doen voor degene die het uitleent. Als je iets per ongeluk stuk maakt, repareer of vervang het dan.
  2. Respecteer en help elkaar
    Bij spullendelen.nl draait alles om vertrouwen. Als je spullen leent of uitleent aan iemand die je nog niet kent, dan moet je dat vertrouwen opbouwen. Als je iemand bijvoorbeeld nog niet kent, stuur hem of haar dan eerst even een berichtje voordat je vrienden wil worden op de site. Help elkaar ook zo veel mogelijk, respecteer elkaar en wees aardig. Dat levert minder stress op en voelt goed!

Personen die zich niet aan deze simpele huisregels houden krijgen eerst een waarschuwing en zullen in het ergste geval worden verwijderd van spullendelen.nl

Tips voor lenen van spullen

Tips voor uitlenen van spullen

We zijn benieuwd naar je deelervaringen. Als je een leuke (of minder leuke) deelervaring hebt, stuur die dan naar info@spullendelen.nl.

Aansprakelijkheid

Spullendelen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van deze website. Spullendelen.nl garandeert niet het ononderbroken of foutloze functioneren van deze website.

Spullendelen.nl behoudt zich het recht voor om de website op ieder moment te beƫindigen. Gebruikers zullen hier indien mogelijk van op de hoogte worden gesteld zodat ze hun account en overige gegevens van de website kunnen halen. Spullendelen.nl zal gebruikers hier zover als mogelijk bij ondersteunen.

Tevens behoudt spullendelen.nl zich het recht voor om de hier genoemde voorwaarden en huisregels te wijzigen. Gebruikers zullen hier indien mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Een gewijzigde versie van de voorwaarden zal op de website worden geplaatst, voorzien van de datum waarop de wijziging ingaat.

Copyright

Deze website is met uiterste zorgvuldig samengesteld. Spullendelen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website te vinden informatie en aan de informatie op spullendelen.nl kan geen enkel recht worden ontleend. Onjuistheden en onvolkomenheden kunnen worden gemeld op info@spullendelen.nl

Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van spullendelen.nl openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Spullendelen.nl behoudt zich het recht voor om het materiaal op deze website, behalve als anders vermeld in deze voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Vragen

Heb je nog vragen? Laat die dan achter op ons forum of mail ons rechtstreeks op info@spullendelen.nl

Spullendelen.nl, 9 september 2010