schorseneren

door Eigen teelt

Dummy_thing_big

Ik heb zaden van 2017 om zelf schorseneren te kweken. Het tweede jaar geven ze mooie bloemen.